Tuyển tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch COVID -19

Sở Y tế Đà Nẵng vận động các bạn sinh viên tham gia tình nguyện viên để tăng cường nguồn nhân lực, hỗ trợ triển khai các nội dung liên quan đến CoVid-19. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn sinh viên Khoa Y.