Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 991

Website: donga.edu.vn

Email:

Số điện thoại: 0236.3828.551

BS.CKII. Nguyễn Thị Kim Cúc

0905.145.799 -

Ths. Đặng Ngọc Phúc

0919.852.822 -

Huỳnh Thị Mỵ Thủy

0777.475.488 -

Trần Đặng Như Quỳnh

0354.696.739 -

Mai Thị Bích Huyền

0364.579.767 -