Cán bộ giảng viên Khoa Y trường Đại học Đông Á tham gia lớp tập huấn về Quản lý nguy cơ sinh học

Với hệ thống các phòng thực hành (thí nghiệm, xét nghiệm) phục vụ việc dạy và học hiện nay của các ngành học như Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Công nghệ thực phẩm tại trường Đại học Đông Á thì việc quản lý nguy cơ sinh học là rất quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho giảng viên, sinh viên, cộng đồng, cũng như đối với môi trường.

Trong khuôn khổ Dự án Nâng cao Năng lực Quản lý Nguy cơ Sinh học (CBRM), Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển bền vững (IEHSD) phối hợp với Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (VOHUN) tổ chức lớp tập huấn Giới thiệu chung về Quản lý nguy cơ sinh học và tiêu chuẩn ISO35001:2019 với mục tiêu cập nhật và đáp ứng yêu cầu thực tế về quản lý nguy cơ sinh học hiện nay.

 

Khoa Y trường ĐH Đông Á đã cử 02 cán bộ giảng viên tham dự lớp tập huấn trong 03 ngày (8-10/8/2023). Đây là cơ hội để CBGV trường ĐH Đông Á nâng cao kiến thức chuyên môn về quản lý nguy cơ sinh học cũng như học hỏi, giao lưu với các trường đại học và các đơn vị khác trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.