Trao đổi về giảng dạy chương trình Phục hồi chức năng tại Nhật Bản

Chiều ngày 26/06 khoa Y đã có buổi trao đổi giảng dạy với giảng viên đến từ Tập đoàn Y tế - Xã hội Aijinkai Nhật Bản

Tại buổi Trao đổi, các giảng viên Tập đoàn Y tế  - Xã hội Aijinkai Nhật Bản đã chia sẻ về các nội dung giảng dạy chương trình Phục hồi chức năng.

Đồng thời khẳng định tầm quan trọng của Phục hồi chức năng trong lĩnh vực Y tế: Làm giảm tác động của giảm khả năng và tàn tật, tạo cho họ cơ hội hội nhập, tái hội nhập xã hội, được bình đẳng tham gia các hoạt động trong gia đình và xã hội!

Hiện chương trình Aijinkai theo hợp tác giữa ĐH Đông Á và tập đoàn y tế xã hội Aijinkai (Osaka, Nhật) được ký kết và triển khai từ 2019 đang tiếp tục với 27 sinh viên Điều dưỡng ĐH Đông Á khóa 2 đang học tập, làm việc tại Nhật và hơn 80 sinh viên các khoá tiếp theo sẽ sang Nhật trong năm 2023 và 2024. Cùng với lộ trình đào tạo sinh viên đạt năng lực điều dưỡng như người Nhật cho Việt Nam ngay tại Việt Nam và quy trình tuyển dụng bài bản, Aijinkai cũng đầu tư phòng thực hành điều dưỡng (skills lab) theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại Đại học Đông Á với mức kinh phí ban đầu hơn 2 tỷ đồng; phái cử giảng viên là các điều dưỡng trưởng và nhân viên y tế, vật lý trị liệu đang làm việc tại các bệnh viện thuộc hệ thống tập đoàn Aijinkai ở Nhật Bản trực tiếp giảng dạy chương trình nghiệp vụ điều dưỡng Nhật cho SV.