THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Để chuẩn bị cho hoạt động Nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022, nay ban phụ trách NCKH sinh viên của khoa Y xin triển khai cho sinh viên đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học.

- Yêu cầu đối với sinh viên muốn đăng ký:

+ Sinh viên khóa 18 và khóa 19 chính quy hoặc khóa 19 liên thông bậc trung cấp có điểm tích lũy đến hiện tại lớn hơn 2,5

+ Đã có định hướng cho việc thực hiện nghiên cứu khoa học trong năm học 2021-2022 (đã xác định được đề tài nghiên cứu nhưng chưa tiến hành nghiên cứu) hoặc có nguyện vọng làm nghiên cứu khoa học nhưng chưa xác định đề tài thì Khoa sẽ hướng dẫn, định hướng thêm.

+ Khuyến khích sinh viên khóa 18 chính quy hoặc khóa 19 liên thông bậc trung cấp có điểm tích lũy trên 3,2 muốn làm khóa luận tốt nghiệp cho năm học 2021-2022. Khi SV vừa làm NCKH vừa tham gia KLTN sẽ được cộng điểm cho KLTN.

- Sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học có thể đăng ký tham gia cá nhân hoặc nhóm (tối đa 5sv/nhóm). Sau khi đăng ký sinh viên sẽ được hướng dẫn cụ thể trước khi tiến hành thực hiện đề tài.

- Thời gian đăng ký: 03/07/2021-15/07/2021.

- Đăng ký hoặc cần tư vấn liên hệ số điện thoại 0359050575 (Cô Vân) hoặc facebook: Vân Trần, fanpage Khoa Y.

Từ khóa