Sinh viên Đông Á đã trở thành nhân viên chính thức của Tập đoàn với tư cách là "Nhân viên chăm sóc".

06 sinh viên quốc tịch Việt Nam đã trở thành nhân viên chính thức của Tập đoàn với tư cách là "Nhân viên chăm sóc".

Họ là những sinh viên đến Nhật Bản theo thỏa thuận hợp tác giữa Taiyokai, Cao đẳng Kamedairyogijutsu và Đại học Dong-A Việt Nam, và tham gia "Chương trình tiếp nhận sinh viên quốc tế Chiba".

Trong thời gian học khoa tiếng Nhật và học khoa chăm sóc và phúc lợi dài hạn trong hai năm, các bạn SV đã học tập và làm thêm tại cơ sở y tế Megumi no Sato, Taiyo 28 giờ một tuần.

 

Nguồn nội dung của bài báo: http://www.taiyou-kai.jp/magazine/online/02/index.html