Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 2 về sa sút trí tuệ và chăm sóc sa sút trí tuệ

22/03/2019 Khoa Y trường ĐH Đông Á đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 2, buổi hội thảo diễn ra rất thành công

Là hoạt động chốt hạ tuần lễ “Giao lưu văn hóa Việt - Nhật & Ngày hội việc làm Nhật Bản 2019” tại trường Đai học Đông Á đã thành công tốt đẹp.

Tại Hội thảo, các chuyên gia nghiên cứu ở Việt Nam và Nhật Bản đã chia sẻ các kết qủa nghiên cứu mới, kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức về Sa sút trí tuệ và Chăm sóc sa sút trí tuệ.

Hội thảo cũng đã góp phần nâng cao sự nhận thức và hiểu biết về Sa sút trí tuệ cho sinh viên ngành Điều dưỡng. Đồng thời, tăng cường hợp sự hợp tác giữa trường Đại học Đông Á và Liên đoàn Quốc tế chăm sóc sa sút trí tuệ (IFDC).