Điều dưỡng sản phụ khoa (Đại học liên thông)

Năm Học kỳ Môn học Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Mỹ học và cảm thụ 2
Phương pháp học đại học 1
Kỹ năng viết 1
Quản lý công việc 1
English 2 4
Giải phẫu – Sinh lý học 2
Hóa sinh 3
Di truyền y học 2
Miễn dịch-Sinh lý bệnh 2
Học kỳ 2 Xác suất - Thống kê y học 2
Dược lý 2
Điều dưỡng cơ sở 1 1
Chăm sóc sức khỏe trẻ em 2
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ ngoài thời kỳ thai nghén 2
Chăm sóc cấp cứu Sản phụ khoa (lý thuyết) 2
Chăm sóc sức khỏe bà mẹ sản thường(lý thuyết) 2
Chăm sóc sức khỏe bà mẹ sản khó (lý thuyết) 2
Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trong chuyển dạ (lý thuyết) 2
English 3 4
GDTC (tự chọn 1) 1
Giáo dục quốc phòng 4
Năm 2 Học kỳ 3 Phương pháp nghiên cứu khoa học y học 1
Điều dưỡng cơ sở 2 1
Chăm sóc cấp cứu Sản phụ khoa (thực hành) 2
Chăm sóc sức khỏe bà mẹ sản thường (thực hành) 1
Chăm sóc sức khỏe bà mẹ hậu sản và trẻ sơ sinh (lý thuyết) 2
Thai sản và bệnh lý bà mẹ 2
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 3
Tổ chức Y tế 2
Dinh dưỡng – tiết chế 2
English 4 4
GDTC (tự chọn 2) 1
Học kỳ 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Tư duy phản biện và sáng tạo 2
Các xã hội trên thế giới 2
Anh văn chuyên ngành 2
Quản lý điều dưỡng 2
Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh 2
Chăm sóc sức khỏe bà mẹ sản khó (thực hành) 1
Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trong chuyển dạ (thực hành) 2
Sức khỏe môi trường 2
Y học cổ truyền 2
Năm 3 Học kỳ 5 Chăm sóc sức khỏe bà mẹ hậu sản và trẻ sơ sinh (thực hành) 1
Thực tập cộng đồng 1
Thực tập tốt nghiệp 2
Khóa luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp 6