Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường lần thứ 8

Nhằm mục đích khuyến khích sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học và vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ và thực tiễn cuộc sống. Với chủ đề "Đột phá tư duy, thi đua sáng tạo, chiếm lĩnh thành công", ngày 12/7/2022, trường Đại học Đông Á sẽ tổ chức cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường lần thứ 8, cụ thể: 

- Thời gian: 7h00 ngày 12/7/2022

- Địa điểm: Hội trường Edison - trường Đại học Đông Á 

Năm nay, Khoa Y sẽ gửi đến cuộc thi với 2 đề tài: 

1. Đề tài "Khảo sát các yếu tố liên quan đến thực hành giao tiếp của sinh viên điều dưỡng Đại học Đông Á theo mô hình AIDET khi thực tập tại bệnh viện" của nhóm nghiên cứu Trần Lệ Yên, Phan Võ Hoàng Vy, dự thi dưới hình thức báo cáo powerpoint.

2. Đề tài "Đánh giá mức độ Stress và yếu tố liên quan trên bệnh nhân Đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Đà Nẵng" của sinh viên Trần Thị Huỳnh Như, dự thi dưới hình thức báo cáo poster. 

Cùng chờ đợi phần dự thi của các bạn sinh viên Khoa Y!