Chiêu sinh lớp tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung

Thông báo khai giảng và chương trình khuyến học nhân dịp khai trương Trung tâm Ngoại ngữ & Du học Đông Á