Đài VTV8: Đại học Đông Á hướng việc làm cho sinh viên ra thị trường quốc tế