Bản tin Đài NHK, Nhật về sinh viên Đại học Đông Á sang làm việc tại TP Yokohama