VÒNG THI SƠ KHẢO HỘI THI HOA KHÔI SINH VIÊN 2018

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HOA KHÔI SINH VIÊN 2018

Các tài năng thanh lịch Đại học Đông Á tham gia sơ khảo Hoa khôi sinh viên Việt Nam 11/10/2018
Thời gian: 7h00, ngày 11/10/2018

Địa điểm: Hội trường EDISON

Chúc các bạn sẽ tỏa sáng cùng bản lĩnh sinh viên Đại học Đông Á!