Vinh danh sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang

Tháng 5/2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, tỉnh đoàn Bắc Giang đã ra thông báo tuyển tình nguyện viên cùng hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch. 

Và Khoa Y có 2 sinh viên đã tình nguyện tham gia công tác này: sinh viên Nguyễn Văn Thắng lớp NG20A1B, sinh viên Nguyễn Thị Nữ lớp NG20A1A.

Kết thúc đợt tình nguyện, 2 bạn đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng khen tặng "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang".

Khoa Y xin ghi nhận thành tích và chúc mừng 2 bạn.