VIDEO CONTEST “2022 NEW YEAR RESOLUTION”

Cuộc thi trước thềm năm mới 2022 dành cho UDAers cũng là dịp để các bạn sinh viên cùng lan tỏa những điều tích cực.

- THẾ LỆ: Bài thi là video tối đa 02 phút, trong đó người dự thi chia sẻ về những dự định, quyết tâm đạt được trong năm 2022 bằng một trong các ngoại ngữ: tiếng Anh / Nhật / Trung / Hàn.

- THỜI GIAN: Bài dự thi gửi đến ngoaingu@donga.edu.vn đến hết ngày 24/12/2021, tiêu đề email: “2022 New Year Resolution_Tên sinh viên_ID”

- GIẢI THƯỞNG: 3 giải tập thể mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng cho lớp có nhiều bài dự thi chất lượng nhất và 10 phần quà trị giá 200.000 đồng cho 10 video ấn tượng nhất.

- MỘT SỐ CHỦ ĐỀ GỢI Ý:

+ Phát triển cá nhân (Personal development): Những định hướng phát triển cá nhân, các kỹ năng và kiến thức mục tiêu cần đạt được, tinh thần tự học – tự nghiên cứu, tinh thần sáng tạo – khởi nghiệp.

+ Hội nhập quốc tế (Globalization): Định hướng học tập ngoại ngữ, làm việc quốc tế.