Văn hóa Đại học Đông Á

Gồm: 3 Chuẩn mực, 12 Tiêu chuẩn, 33 Tiêu chí - Ứng xử (5); Chất lượng (4); Trách nhiệm (3)

Văn hóa - đại diện cho hình ảnh của bạn Phẩm chất, thái độ, kiến thức, kỹ năng là các mục tiêu cốt lõi mà các trường trên thế giới đều hướng đến với kỳ vọng làm nên sự khác biệt cho con người được giáo dục- con người có văn hóa. Hình ảnh, cách ứng xử văn minh lịch sự thông qua việc làm hằng ngày của mỗi cá nhân trong đơn vị, trong lớp học, trong tổ chức nhà trường, trong môi trường công cộng sẽ cho biết đó là con người tích cực, đang sống, học tập và làm việc trong môi trường, tổ chức có văn hóa cao, văn minh, khoa học. Chúng ta xây dựng văn hóa khiêm tốn học hỏi để đủ điềm tĩnh giải quyết mọi sự việc, đủ tự tin để giúp đỡ và chia sẻ cùng nhau; văn hóa tôn trọng, giữ gìn để cảm ơn cuộc sống; văn hóa trung thực và trung thành, chất lượng và trách nhiệm để cùng tổ chức, cùng đồng môn, đồng nghiệp, cùng hội thuyền phát triển chuyên môn, nghề nghiệp và từ đó hướng đến một ngày mai đóng góp nhiều hơn cho đất nước, cộng đồng. Nhận diện bản thân qua văn hóa ứng xử là biểu hiện bên ngoài của mỗi cá nhân có văn hóa. Đó cũng chính là hình ảnh và điều kiện khởi đầu đi đến nhận biết về văn hóa chất lượng, văn hóa trách nhiệm - văn hóa bên trong. Nói một cách khác, cá nhân nào có biểu hiện ứng xử chưa hợp với các tiêu chí văn hóa thì chưa đủ điều kiện và năng lực để minh chứng chất lượng công việc chuyên môn, chưa khẳng định trình độ quản lý, tác nghiệp chuyên nghiệp với chất lượng mong đợi. Ngoài năng lực chuyên môn, cộng đồng xã hội và doanh nghiệp chỉ đánh giá cao và hợp tác với những cá nhân thể hiện trình độ ứng xử văn hóa đúng mực. Vì thế, cùng nhau xây dựng văn hóa để vừa rèn luyện nâng cao phẩm chất, bồi dưỡng nét đẹp tâm hồn vừa đại diện hình ảnh cho chính mình trong văn hóa học hiệu Đại học Đông Á là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi chúng ta. Văn hóa Đại học Đông Á cũng là một phần tất yếu trong mục tiêu đào tạo, góp phần định hình năng lực, phẩm chất của những người cùng nhau rèn luyện, trưởng thành dưới ngôi nhà thứ hai tươi đẹp này.

- CT.HĐQT TS. NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO -