Tọa đàm góp ý về tính ứng dụng và nghề nghiệp trong CTĐT ngành Điều dưỡng

Ngày 17/07/2021 Khoa Y tổ chức buổi tọa đàm lấy ý kiến của Doanh nghiệp về tính ứng dụng và thực tiễn của các đề án trong CTĐT Ngành Điều dưỡng đã diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Tại trường Đại học Đông Á – Khoa Y luôn nỗ lực đào tạo sinh viên đáp ứng các yêu cầu thực tế nghề nghiệp.

Với mục đích hoàn thiện các đồ/đề án ở các module nghề nghiệp và Thực tập & Khóa luận Tốt nghiệp theo các góp ý của doanh nghiệp để đáp ứng được tính ứng dụng nghề nghiệp cho CTĐT của ngành Điều dưỡng, vào ngày 17/07/2021 Khoa Y – Trường Đại học Đông Á đã tổ chức Buổi tọa đàm góp ý Online.

Với sự đóng góp từ các trưởng phòng, phó phòng điều dưỡng của Sở y tế, các Bệnh viện lớn trên địa bàn Đà Nẵng và các trường Đại học có đào tạo ngành Điều dưỡng đã góp phần hoàn thiện CTĐT ngành Điều dưỡng.