THÔNG BÁO về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét miễn học và công nhận đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ dành cho sinh viên Khóa 2022

Căn cứ Quy định về Chuẩn đầu ra và việc học ngoại ngữ đối với sinh viên (SV) các ngành không chuyên ngữ tại Trường Đại học Đông Á (Áp dụng đối với sinh viên bậc Đại học hệ chính quy từ khóa 2022 trở đi) được ban hành tại Quyết định số 1345/QĐ-ĐHĐA-QLĐT ngày 26/08/2022 và kế hoạch đào tạo ngoại ngữ đối với khóa nhập học 2022;

Trung tâm Khảo thí và Đào tạo Ngoại ngữ thông báo về việc nộp các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét miễn học và công nhận đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ dành cho sinh viên khóa 2022 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên Đại học hệ chính quy các ngành không chuyên ngữ khóa 2022 có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như sau:

Ngoại ngữ

Chứng chỉ quốc tế để xét miễn học ngoại ngữ không chuyên

Tiếng Anh

Cambridge English

IELTS

TOEIC

(4 kỹ năng)

Aptis

TOEFL iBT

B2 First (FCE)

hoặc B1 Preliminary Grade A

hoặc C1 Advanced (CAE) Level B2

5.5+

Nghe và Đọc: 785+

Nói: 160+;

Viết: 150+

B1

46+

Tiếng Nhật

JLPT N3

J.Test Level D

NAT-TEST 3Q

BJT J3

Tiếng Trung

HSK 4

TOCFL Band B – Level 3

Tiếng Hàn

TOPIK II, Level 4

 

2. Thời gian xét:

  • SV nộp đầy đủ hồ sơ đến hết ngày 12/10/2022.
  • Thời gian hậu kiểm chứng chỉ, Hội đồng xét và ra thông báo: từ 15 - 22/10/2022

3. Cách thức nộp hồ sơ:

  • SV nộp bản sao chứng thực của chứng chỉ quốc tế / bảng điểm kết quả thi và mẫu đơn (tải mẫu đơn tại đây) tại Văn phòng khoa ngoại ngữ tương ứng: Tiếng Anh (phòng 312), tiếng Nhật: (phòng 314), tiếng Hàn (phòng 316), tiếng Trung (phòng 318).
  • Các khoa ngoại ngữ tiến hành hậu kiểm chứng chỉ và chuyển hồ sơ về TT Khảo thí và Đào tạo Ngoại ngữ (phòng 313A) để tổng hợp và trình Hội đồng xét.

Nay Trung tâm thông báo đến SV khóa 2022 được biết và nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian; các khoa, CVHT thông tin đến SV về việc xét miễn học ngoại ngữ không chuyên và công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ như trên./.