Thi kết thúc học phần cuối khóa tại Kbang - Gia Lai

Với mục tiêu đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên môn theo chuẩn đầu ra về nghề nghiệp ngày 02 - 04/04 vừa qua khoa Y trường Đại học Đông Á đã tổ chức thi kết thúc học phần cuối khóa cho 51 sinh viên tại Kbang - Gia Lai

Trước ngày thi 51 sinh viên bao gồm Điều dưỡng Đa khoa và Điều Dưỡng Sản phụ khoa đã có buổi gặp mặt phổ biến quy chế thi  đồng thời cũng được các thầy cô Khoa Y sắp xếp luyện tập các quy trình kỹ thuật.

Các dụng cụ thiết bị y tế được chuyển từ cơ sở chính tại Đà Nẵng lên Gia Lai nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp của sinh viên.

Buổi thi diễn ra vô cùng nghiêm túc và không có sinh viên vi phạm quy chế thi.