TB điều chỉnh lịch ôn tập và lịch thi tuyển sinh Đại học Liên thông

Theo thông báo từ HĐTS - Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông đợt tháng 12 năm 2019 sẽ thay đổi thời gian đợt thi sang tháng 2/2020. (Riêng ngành dược có thông báo sau)

Để đảm bảo các điều kiện tổ chức thi, Hội đồng tuyển sinh đại học liên thông thông báo điều chỉnh lịch ôn tập và lịch thi đến các thi sinh đã đăng kí dự thi như sau:

TT Nội dung Thời gian đã thông báo Thời gian điều chỉnh
1 Tổ chức ôn thi Tháng 12/2019 Từ ngày 03/02/2020
(sẽ cập nhật thông tin và có lịch gửi riêng từng ngành qua mail)
2 Nhận thẻ dự thi 20/06/2019 19/02/2019
3 Ngày thi tuyển 22-23/06/2019 22-23/02/2020

(Xem lịch ôn thi chi tiết tại donga.edu.vn/tuyensinh và nhà trường sẽ gửi cho thí sinh qua email trước ngày ôn tập)

  • Các thí sinh có nhu cầu nộp hồ sơ mà vẫn chưa đăng ký có thể thực hiện việc đăng ký dự thi tại Phòng Tuyển sinh đến hết ngày 15/02/2020
  • Lệ phí tuyển sinh: 600.000 đồng/hồ sơ
  • Các lớp ôn thi sẽ được giảng dạy xếp vào các buổi tối trong tuần.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LIÊN THÔNG (TẢI TẠI ĐÂY)