Seminar Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

SEMINAR HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022 

👉Mục đích

- Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản cần thiết trong hoạt động nghiên cứu khoa học

- Hướng dẫn sinh viên cách lập đề cương nghiên cứu khoa học, triển khai một đề tài nghiên cứu, và viết báo cáo nghiên cứu khoa học

- Phát triển và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong sinh viên của khoa Y

- Tạo diễn đàn để sinh viên khoa Y chia sẻ và cập nhật kiến thức.

👉Báo cáo viên

Tiến sĩ Trần Mạnh Hùng

Trưởng phòng Quản lý Khoa học, trường Đại học Đông Á

👉Thời gian: Ngày 16, 20, 23 và 27 tháng 09 năm 2021

👉Đối tượng:

- Sinh viên đăng ký tham gia khóa tập huấn (30-35 sinh viên)

- Các Cán bộ Giảng viên khoa Y