Nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên Ngành Điều dưỡng đa khoa

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

NĂM HỌC 2020 – 2021 NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA

STT

HỌ TÊN SINH VIÊN

LỚP

TÊN ĐỀ TÀI

GV HƯỚNG DẪN

1

Hồ Thị Yến Nhi

NU17CLC

Khảo sát kiến thức và thực hành về phòng bệnh viên đường hô hấp cấp CoVid-19 của sinh viên Trường Đại học Đông Á

BS CKII. Nguyễn Thị Kim Cúc

2

Nguyễn Bạch Phương Loan

NU17CLC

Khảo sát kiến thức và thực hành quy trình rửa tay thường quy của sinh viên Điều dưỡng thực tập tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

PGS. TS. Trần Thị Minh Diễm

3

Bùi Hoài Thu

NU17CLC

Khảo sát chất lượng giấc ngủ bằng thanh điểm PSQI và một số yếu tố liên quan ở người bệnh Ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

PGS. TS. Trần Thị Minh Diễm