Lịch bảo vệ đề cương Nghiên cứu khoa học của sinh viên đợt 1 năm học 2021-2022

1. Đề tài: Đánh giá Stress và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân Đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Miền núi phía Bắc Quảng Nam
- Chủ nhiệm đề tài: SV Trần Thị Huỳnh Như
- Thời gian bảo vệ và đánh giá của Hội đồng: 8h00 - 9h00 ngày 20/01/2022
2. Đề tài: Đánh giá các yếu tố liên quan đến thực hành giao tiếp của sinh viên điều dưỡng Đại học Đông Á theo mô hình AIDET khi thực tập tại bệnh viện 
- Chủ nhiệm đề tài: SV Trần Lệ Yên
- Thời gian bảo vệ và đánh giá của Hội đồng: 9h00 - 10h00 ngày 20/01/2022
3. Đề tài: Đánh giá chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan trên người bệnh ung thư điều trị hóa chất tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
- Chủ nhiệm đề tài: SV Lê Thị Gia Hưng
- Thời gian bảo vệ và đánh giá của Hội đồng: 10h00 - 11h00 ngày 20/01/2022

HÌNH THỨC BẢO VỆ: ONLINE QUA GOOGLE MEET

Link dành cho tất cả các đề tài: https://meet.google.com/yce-hbiq-kso?authuser=0&hl=vi