KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIN HỌC

BẬC ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - KHÓA 2018

Phòng QLĐT&CTSV thông báo kết quả khảo sát Tin học hệ liên thông đại học khóa nhập học 2018, Các bạn tru cập vào link bên dưới để xem kết quả.

1.   Xem điểm: Tin học văn phòng 

2. Xem điểm:Tin học chuyên ngành

Lưu ý: Kết quả khảo sát đạt (>=5.0 điểm) sinh viên sẽ được miễn học học phần đó nhưng phải thi đánh giá đầu ra vào cuối khóa học.