Kế hoạch đào tạo giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên bậc đại học khóa 2021-2025 (đợt 2)

- Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT, ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học; - Căn cứ Thông tư liên tịch số 123/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 05/11/2015 của Bộ QP-BGDĐT-BLĐTBXH, quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm GDQP-AN; liên kết GDQP-AN của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học; - Căn cứ Chương trình đào tạo bậc đại học khóa 2021-2025;

 1. Mục tiêu
 • 100% sinh viên (SV) hoàn thành chương trình đào tạo, được cấp chứng chỉ;
 • Tỷ lệ khá giỏi đạt từ 65% trở lên;
 • SV hình thành được ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong nhanh nhẹn;
 • Bảo đảm an toàn tuyệt đối cả người và trang thiết bị trong quá trình học tập.
 1. Quy mô
 • SV đại học thống nhất học cùng một chương trình theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT, ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
 • SV bậc đại học chính quy khóa 2021-2025: Khoa Điện, điện tử, Khoa CNTT pXây dựng, Khoa NN & VH Anh, Khoa NN & VH Hàn Quốc, Khoa NN & VH Nhật Bản, Khoa NN & VH Trung Quốc, Khoa Sư phạm, KhoaY, Khoa Dược và Khoa CNTP.
 • Tổ chức: Học tập trung
 1. Những thông tin có liên quan
 • Thời gian học GDQP-AN: + Thời gian chung: Từ 11/07/2022 - 30/07/2022

+ Thời gian cụ thể: Theo lịch của Trung tâm GDQP-AN trường Quân sự QK5

 • Thời gian tập trung để hướng dẫn SV di chuyển về Trường Quân sự QK5 như sau:
 • + 14g00 ngày 10/07/2022 (Chủ Nhật) tất cả SV các Khoa Điện, điện tử, Khoa CNTT Xây dựng, Khoa NN và văn hóa Anh, Khoa NN và văn hóa Hàn Quốc, Khoa NN và văn hóa Nhật, Khoa NN và văn hóa Trung Quốc, KhoaSư phạm, KhoaY, Khoa Dược và Khoa CNTP - NN có mặt tại sân trường ĐH Đông Á để CVHT điểm danh SV và bàn giao cho Trung tâm GDTC-QP để hướng dẫn SV lên xe hành quân đến TTGDQP-AN trường Quân sự QK5.
 • Tuyệt đối SV không được đi riêng lẻ.
 • Lệ phí đào tạo: Do Nhà trường thanh toán theo hợp đồng.
 • Tiền ăn hàng ngày: 50.000 đồng/1ngày/SV. SV nộp trực tiếp tại Trung tâm GDQP-AN theo quy định của TTGDQP-AN.
 • Khi tham gia học tại Trường Quân sự QK5 SV mang theo giày vải, sổ, bút, bút chì, chăn và đồ dùng cá nhân.
 • TTGDQP-AN cho SV mượn 2 bộ quân phục, màn, ba lô, chiếu, mũ tai bèo.
 • Lệ phí xe vận chuyển 2 chuyến (đi và về): 40.000 đồng/SV. Lớp trưởng thu và nộp cho Cô Bích Liên - phòng TC-KT (kèm theo danh sách SV) trước ngày 26/05/2022.