Hội thảo “Vai trò của truyền thông giáo dục sức khỏe trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” Và Lễ ra mắt Câu lạc bộ Một sức khỏe Trường Đại học Đông Á

Với mục tiêu Cung cấp kiến thức và kỹ năng về truyền thông giáo dục sức khỏe; Tạo diễn đàn để giảng viên, chuyên gia sinh viên trao đổi kiến thức kỹ năng truyền thông đồng thời tạo môi trường để sinh viên chủ động thực tập kỹ năng truyền thông

Ngày 07/01/2023 khoa Y -  trường Đại học Đông tổ chức hội thảo đồng thời ra mắt CLB Một sức khỏe trường Đại học Đông Á, đây là sự kiện được trông đợi trong tháng 1. 

Cùng lướt qua những hoạt động ngày 07/01/2023.