Gặp mặt Tân Sinh viên ngành Điều dưỡng K22

Ngày 4/10 vừa qua khoa Y đã tổ chức gặp mặt Tân sinh viên Điều dưỡng khóa 2022

Trong ngày 04/10 khoa Y đã tổ chức buổi gặp mặt Tân sinh viên ngành Điều dưỡng với nhiều học động thiết thực.

Buổi sáng:

- Lãnh đạo khoa nói chuyện, trao đổi phương pháp học tập hiệu quả

- Nghi thức "trao mũ" cho Tân sinh viên

- Công bố chương trình đào tạo

- Trao đổi về cơ hội việc làm trong và ngoài nước

Cũng các tiếc mục văn nghệ hấp dẫn

Buổi chiều: sinh viên được giao lưu cùng các thấy cô trong khoa và các anh chị khóa trên qua các tiếc mục văn nghệ, các trò chơi trí tuệ vận động hấp dẫn

Cùng nhìn lại các hình ảnh ngày 04/10