Điều dưỡng đa khoa (Đại học liên thông)

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Người điều dưỡng có đủ năng lực thực hành nghề nghiệp theo Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 21/04/2012 gồm 25 tiêu chuẩn năng lực thực hành điều dưỡng cần thiết trong ba lĩnh vực: Năng lực thực hành chăm sóc gồm các tiêu chuẩn từ 1 đến 15, Năng lực quản lý chăm sóc và phát triển nghề nghiệp từ tiêu chuẩn 16 đến tiêu chuẩn 23, Năng lực hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệptừ tiêu chuẩn 24 đến tiêu chuẩn 25.
 • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ sở và nâng cao trong chăm sóc sức khỏe người lớn, trẻ em, phụ nữ, bà mẹ và gia đình.
 • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ sở và nâng cao trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ sở và nâng cao trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
 • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ sở và nâng cao trong chăm sóc người bệnh truyền nhiễm.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển thăng tiến sau 3 năm
 • Điều dưỡng viên thực hiện thông thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và một số chuyên khoa.
 • Có khả năng giao tiếp hiệu quả đối với bệnh nhân, gia đình và cộng đồng.
 • Điều dưỡng viên trưởng ca, trưởng nhóm, trưởng khoa có khả năng tổ chức quản lý hoạt động điều dưỡng trong hệ thống dọc và ngang tại các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, cơ sở.
 • Tư vấn phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

Nâng cao kỹ năng Nâng cao trình độ
 • Tiếp tục phát triển, hoàn thiện, thành thạo các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp: quản lý lãnh đạo điều dưỡng, làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học, giao tiếp bằng tiếng Anh, sử dụng tin học trong công việc.
 • Tiếp tục rèn luyên nâng cao kỹ năng tay nghề điều dưỡng ở các chuyên khoa hệ ngoại, hệ nội, cấp cứu hồi sức.
 • Phát triển lĩnh vực được phân công công tác để trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp và nhu cầu của xã hội.
 • Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.
 • Có thể tiếp tục học tập theo hệ thống thực hành như chuyên khoa I và chuyên khoa II điều dưỡng (Bộ Y tế VN).

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Điều dưỡng đa khoa MN31001 Điều dưỡng cơ sở 1
 • Thực hành thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
 • Thực hiện thành thạo lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân hợp lý theo các chuyên ngành Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Cấp cứu và Chăm sóc tích cực.
MN31002 Điều dưỡng cơ sở 2
MN33003 Triệu chứng học nội khoa
MN32004 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa 1+2 (LT)
MN31005 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa 1+2 (TH)
MN33006 Triệu chứng học ngoại khoa
MN32007 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 1+2 (LT)
MN31008 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 1+2 (TH)
MN32009 Triệu chứng học Nhi Khoa
MN31010 Chăm sóc sức khỏe trẻ em (LT)
MN31011 Chăm sóc sức khỏe trẻ em (TH)
MN31012 Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực (LT)
MN31013 Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực (TH)
MN32014 Quản lý điều dưỡng
Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm MN32015 Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm (LT)
 • Thực hiện thành thạo lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe người bệnh bệnh truyền nhiễm lớn và trẻ em.
MN31016 Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm (TH)