Đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên năm học 2018-2019

Đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên Đối tác trong nước và quốc tế Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
1 Khảo sát kiến thức, thái độ và thói quen về dinh dưỡng của bệnh nhân tăng huyết áp tại Khoa Nội tim mạch – Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Nẵng Phan Thị Mai
ThS. BS. Huỳnh Thúc Bảo
  12/2018   Tăng cường phát huy vai trò của người Điều dưỡng trong công tác chăm sóc người bệnh, tư vấn, giáo dục về tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Đẩy mạnh truyền thông..để dần hình thành kiến thức, thái độ và thói quen tốt cho BN trong điều trị bệnh
2 Nghiên cứu chất lượng giấc ngủ bằng thang điểm PSQI và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh – Bệnh viện C – Đà Nẵng Ngô Thị Thuận
PGS. TS. Trần Thị Minh Diễm
  12/2018  
  • Khảo sát có thể đánh giá mức độ rối loạn giấc ngủ và quyết định phương thức điều trị.
  • Tư vấn giáo dục các biện pháp tạo thuận lợi cho giấc ngủ ngon ở NCT

Xuất bản sách, bài báo

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên Đối tác trong nước và quốc tế Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
3 Đánh giá vai trò kiểm soát HbA1C trong điều trị lao ở bệnh nhân lao phổi kèm theo đái tháo đường-II TS.BS. Nguyễn Anh Quân   12/2018   Nghiên cứu lâm sàn và cận lâm sàn của bệnh nhân lao phổi kèm theo Đái tháo đường type II. Nghiên cứu kết quả điều trị lao qua kiểm soát đường huyết bằng HbA1c