Đại học Đông Á chính thức là thành viên của Mạng lưới Một sức khỏe các Trường Đại học Việt Nam - VOHUN

Ngày 23/11/2021, trường Đại học Đông Á chính thức trở thành thành viên thứ 25 của Mạng lưới Một sức khỏe các Trường Đại học Việt Nam - VOHUN. 

VOHUN (Mạng lưới Một sức khoẻ các trường Đại học Việt Nam-Vietnam One Health University Network) là một mạng lưới tập hợp hơn 20 trường Đại học Việt Nam từ các lĩnh vực y tế, thú y, điều dưỡng và y tế công cộng để phối hợp với nhau trong mục tiêu chung là thúc đẩy và phát triển các sáng kiến Một sức khoẻ (One Health) nhằm đạt được sức khoẻ tối ưu cho con người và công nhận sự liên kết giữa con người, động vật, thực vật và môi trường. Thông qua mạng lưới này, các trường đại học thành viên cũng như các chuyên gia y tế và thú y sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực của Việt Nam trong công tác phòng chống và ứng phó với các bệnh lây truyền giữa động vật và người, đồng thời nâng cao hiệu quả trong việc kiểm soát các mối đe doạ sức khoẻ con người. 

Trường Đại học Đông Á là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và có các khối ngành liên quan tới lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như: Dược, Y tế, Dinh dưỡng, Công nghệ thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra trường là một đơn vị rất năng động, có vai trò quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đà Nẵng, miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh thành lân cận. Các yếu tố trên rất phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu của Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam.

Từ tháng 12/2021, trường Đại học Đông Á trở thành thành viên thứ 25 của ngôi nhà chung VOHUN và chính thức tham gia vào các hoạt động của dự án.