Chương trình thực tập và làm việc của sinh viên ĐH Đông Á tại nước ngoài

Các tập đoàn y tế lớn của Nhật Bản, CHLB Đức, Singapore là các đối tác tiếp nhận sinh viên Điều dưỡng trường ĐH Đông Á thực tập và làm việc

Từ khóa