Chương trình Seminar "Cập nhật kiến thức về COVID-19"

Nhằm Cập nhật kiến thức về các loại vaccine tiêm phòng COVID-19 tại Việt Nam, nâng cao kiến thức trong phòng bệnh và xử lý khi nhiễm COVID-19 tại nhà và hậu nhiễm COVID-19 cho cán bộ giảng viên và sinh viên khối Sức khỏe và Khoa học cuộc sống. Đồng thời, tạo diễn đàn để giao lưu, trao đổi kiến thức về COVID-19. Được sự cho phép của BGH trường Đại học Đông Á, Khoa Y tổ chức Seminar "Cập nhật kiến thức về COVID-19". 

Báo cáo viên: 

- BSCKI. Nguyễn Hóa – Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Đà Nẵng

- BSCKII. Nguyễn Thị Kim Cúc – Quyền trưởng khoa Y

- CN. Hứa Thị Lệ Oanh – Cán bộ hướng dẫn thực hành khoa Y

Thời gian (when): Ngày 31 tháng 10 năm 2021

Hình thức (how): Trực tuyến qua Zoom

Đối tượng (whom):

- Sinh viên khối ngành sức khỏe 

- Các Cán bộ Giảng viên khối sức khỏe

Nội dung chương trình: 

  1. Ổn định tổ chức
  2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
  3. Phát biểu của lãnh đạo nhà trường
  4. Báo cáo nội dung: Chăm sóc di chứng hậu mắc COVID-19 tại nhà
  5. Báo cáo nội dung: Cập nhật kiến thức về các loại vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam
  6. Giải lao
  7. Báo cáo nội dung: Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà
  8. Thảo luận
  9. Tổng kết chương trình