[Thông báo] KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ VÀ LỚP ÔN THI VÀO THÁNG 08/2021

  • Đối với thí sinh đăng ký theo cá nhân, điền thông tin tại link sau: https://tinyurl.com/5dwkcswu
  • Đối với thí sinh đăng ký chung theo lớp: Đại diện lớp hoặc CVHT gửi danh sách đăng ký gồm thông tin: Họ tên, số ID, lớp, số điện thoại (dùng đăng nhập zalo) và ngày thi đến email fltc@donga.edu.vn với tiêu đề ghi rõ “Tên lớp_Danh sách đăng ký thi CĐR TOEIC/IELTS/N4 tháng 8”.

Thông báo về lệ phí thi, hướng dẫn dự thi và các thông tin quan trọng khác chi tiết tại link thông báo này: https://tinyurl.com/h8z26b75

Lưu ý:

- Để đảm bảo các điều kiện tổ chức thi, Trung tâm chỉ nhận đơn đăng ký của mỗi đợt thi đến ngày hết hạn. Đơn đăng ký sau thời gian này sẽ được chuyển sang đợt thi tiếp theo.

- Xuất thi, danh sách cụ thể và link phòng thi Google Meet của thí sinh sẽ được thông báo trước ngày thi 3 ngày trên trang sinh viên (www.my.uda.edu.vnwww.sinhvien.donga.edu.vn).

--------------

🏢 Trung tâm Khảo thí và Đào tạo Ngoại ngữ - Đại học Đông Á

🏠 Phòng 313A - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đà Nẵng

🌐 Website: https://donga.edu.vn/