[Thông báo] Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường Năm học 2020-2021

“SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: PHÁ VỠ RÀO CẢN, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI”

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-ĐHĐA ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á về Quy định hoạt động Khoa học và công nghệ Trường Đại học Đông Á và Quyết định số 199/QĐ-ĐHĐA ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á về Quy định hoạt động Nghiên cứu Khoa học của sinh viên Trường Đại học Đông Á;

Trường Đại học Đông Á xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (HN SVNCKH) cấp trường năm học 2020 – 2021 với chủ đề: “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: PHÁ VỠ RÀO CẢN, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI” cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

    1.1. Mục đích

- Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và đổi mới sáng tạo trong sinh viên (SV) toàn Trường.

  • Tạo diễn đàn để SV toàn Trường có điều kiện chia sẻ và cập nhật kiến thức giữa các ngành với nhau. Đồng thời, đây là cơ hội để SV hoàn thiện kỹ năng trong nghiên cứu khoa học.
  • Phát huy tính sáng tạo trong sinh viên: từ đề tài nghiên cứu khoa học trở thành các ý tưởng sáng tạo, tạo động lực để các em khởi nghiệp trong tương lai.

1.2. Yêu cầu

  • Gợi mở và giải quyết những vấn đề mới trong lĩnh vực Khoa học-Công nghệ của từng chuyên ngành riêng biệt.
  • Có tính đổi mới, sáng tạo, thiết thực trong học tập và/hoặc trong thực tiễn đời sống.
  • Đề tài có định hướng khởi nghiệp tốt.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

    2.1. Thời gian: Dự kiến ngày 25 tháng 08 năm 2021  

    2.2. Địa điểm: Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng.

    2.3. Đối tượng tham gia: SV trường Đại học Đông Á

    2.4. Hình thức trình bày: Trình bày bằng hình thức online

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Tên gọi:

“SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: PHÁ VỠ RÀO CẢN, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI” - Năm học 2020-2021

3.2. Chương trình

Chương trình Khai mạc:

Thời gian

Nội dung

Đơn vị/cá nhân thực hiện

 

8h- 8h30

Giới thiệu đại biểu, ban giám khảo nội dung và chương trình HN. (Phòng 303/ Link 05)

MC

Phát biểu khai mạc HN

Phó Hiệu Trưởng Bùi Minh Hiển

8h30 - 8h40

Công bố chương trình

P. QLKH

8h40 – 11h30

SV trình bày báo cáo bằng hình thức online (nhóm 1 – Buổi sáng)

Hội Đồng

14h00 - 17h00

SV trình bày báo cáo bằng hình thức online (nhóm 2 – Buổi chiều)

Hội Đồng

17h00 - 17h30

Công bố giải thưởng

  1.  

 

17h30 - 17h40

Bế mạc cuộc thi

  1.  

 

 

Chương trình Chi tiết Cuộc thi:

Thời gian

Hình thức báo cáo

Hội Đồng

Địa điểm

Nhóm báo cáo

Sáng

8h40-11h30

Báo cáo Powerpoint

(PP)

Hội Đồng 1

Phòng 403/ Link 01

Nhóm 01, 02, 03, 04, 05

Hội Đồng 2

Phòng 405/ Link 02

Nhóm 01, 02, 03, 04, 05

Báo cáo Poster

  1.  

Hội Đồng 3

Phòng 410/ Link 03

Nhóm 01, 02, 03, 04

Hội Đồng 4

Phòng 412/ Link 04

Nhóm 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

Chiều

  1.  

Báo cáo Powerpoint (PP)

Hội Đồng 1

Phòng 403/ Link 01

Nhóm 06, 07, 08, 09, 10

Hội Đồng 2

Phòng 405/ Link 02

Nhóm 06, 07, 08, 09

Báo cáo Poster

  1.  

Hội Đồng 3

Phòng 410/ Link 03

Nhóm 05, 06, 07, 08

Hội Đồng 4

Phòng 412/ Link 04

Nhóm 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Chú thích: Trình tự thuyết trình, thời gian báo cáo của các đề tài được thực hiện theo sự phân công của Phòng Khoa học, trước khi bắt đầu sẽ có thông báo các nhóm thực hiện thuyết trình tiếp theo (Đính kèm danh sách sinh viên báo cáo – Danh sách Hội Đồng).

4. KHEN THƯỞNG

4.1. Cơ cấu giải thưởng:

- 04 Giải nhất

- 04 Giải nhì

- 04 Giải ba

- 08 Giải khuyến khích

4.2. Cấp giấy chứng nhận:

Tất cả SV có đề tài tham dự Hội nghị SV NCKH cấp Trường đều được cấp giấy chứng nhận online trước và nhận giấy bản cứng nhận chứng cuộc thi sau. Trưởng Khoa và CBGV phụ trách NCKH phải lên kế hoạch tổ chức để trao giấy chứng nhận này cho SV của Khoa.

4.3. Cấp giấy khen:

Những đề tài đạt giải sẽ được Ban giám hiệu cấp giấy khen.