𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒐 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒐̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 đ𝒂̂̀𝒖 𝒓𝒂 𝒏𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛̃ 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 05/2022

Trung tâm Khảo thí và Đào tạo Ngoại ngữ - Đại học Đông Á Phòng 313A - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đà Nẵng

- Ngày thi: 14 và 15/05/2022 (TOEIC/IELTS/HSK2/N4/N5)

- Hạn cuối đăng ký: ngày 10/05

- Cách thức đăng ký: SV đăng ký tại phòng 313A hoặc đăng ký tại link này: https://forms.gle/CgG6Kk7yVHUkKq8z8

- SV theo dõi lịch thi và danh sách thi, phòng thi trên trang sinh viên www.my.uda.edu.vn trước ngày thi tối thiểu 2 ngày.

- Ngoài ra, Trung tâm tổ chức kỳ thi thử dành cho các bạn muốn trải nghiệm các kỳ thi ngoại ngữ, thí sinh xem chi tiết tại: https://fltc.donga.edu.vn/.../thong-bao-to-chuc-cac-ky...

- Thí sinh đăng ký các lớp ôn tập chuẩn đầu ra ngoại ngữ, chi tiết xem tại: https://fltc.donga.edu.vn/khoa-hoc/on-thi-chuan-dau-ra