𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐇𝐈𝐄̂́𝐍 𝐌𝐀́𝐔 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 Đ𝐀̣𝐎 Đ𝐎̛̣𝐓 𝟐 𝐍𝐀̆𝐌 𝐇𝐎̣𝐂 𝟐𝟎𝟐𝟐 - 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐓𝐀̣𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 Đ𝐎̂𝐍𝐆 𝐀́ - Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆

Với thông điệp “Giọt máu cho đi - Cuộc đời ở lại”. Mỗi giọt máu là biểu hiện của sự sống và tiếp sức cho sự sống

Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Hằng ngày, hằng giờ, tại các bệnh viện vẫn luôn gặp phải những hoàn cảnh rất khó khăn vì không có đủ máu kịp thời cung cấp cho những ca cấp cứu.

Thực hiện chỉ đạo số 437 – CV/TĐTN – BPT triệu tập ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo, nhà trường thông báo về việc tổ chức hiến máu nhân đạo cụ thể như sau: 

Thời gian: 7h ngày 12/04/2023 (thứ 4)

Địa điểm: HT EDISON - Đại học Đông Á

Đối tượng: Toàn thể CBGVNV và sinh viên trường ĐH Đông Á tự nguyện tham gia hiến máu nhân đạo.