Thông báo điều chỉnh lịch ôn tập và lịch thi tuyển sinh Đại học Liên thông - Văn bằng 2 Tháng 11/2018

Kính gửi: Quý học viên, Theo thông báo từ HĐTS Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông: Trung cấp – Đại học, Cao đẳng – Đại học và VB2 – Đợt Tháng 11 năm 2018 sẽ thay đổi thời gian đợt thi lùi 1 tuần

Để đảm bảo các điều kiện tổ chức thi, Hội đồng tuyển sinh thông báo điều chỉnh lịch ôn tập và lịch thi đến các thi sinh đã đăng kí dự thi như sau: 

TT

Nội dung

Thời gian đã thông báo

THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH

1

Tổ chức ôn thi

Từ ngày 03/11/2018

Từ 18/11 (có lịch gửi riêng từng ngành)

2

 

Nhận thẻ dự thi 20/11/2018

28/11/2018

3

Ngày thi tuyển

24-25/11/2018

01-02/12/2018


(Xem lịch ôn thi chi tiết tại tuyensinh.donga.edu.vn và donga.edu.vn/tuyensinh và nhà trường sẽ gửi cho thí sinh qua email trước ngày ôn tập) 

- Các thí sinh có nhu cầu nộp hồ sơ mà vẫn chưa đăng ký có thể thực hiện việc đăng ký dự thi tại Phòng Tuyển sinh đến hết ngày 25/11/2018 . Lệ phí tuyển sinh: 600.000 đồng/hồ sơ 
 
- Các lớp ôn thi sẽ được giảng dạy xếp vào các buổi tối trong tuần.

Mong nhận được sự thông cảm của các học viên vì sự thay đổi trên

Trân trọng cảm ơn các học viên!


 >>> ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LIÊN THÔNG (TẢI TẠI ĐÂY)