Điều dưỡng sản phụ khoa (Đại học)

1.   Mục tiêu đào tạo

  • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng sản phụ khoa: Nhận định được tình trạng sức khỏe và nhu cầu của thai phụ, sản phụ và của bệnh nhi sơ sinh để lập kế hoạch chăm sóc phù hợp.
  • Làm tốt công tác quản lý điều dưỡng, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế.
  • Sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

  • Làm việc tại các cơ sở khám và chữa bệnh ở các tuyến trung ương, tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã;
  • Làm việc các cơ sở đào tạo nhân lực y tế (hệ thống công lập và ngoài công lập);
  • Làm việc tại các tổ chức y tế phi chính phủ, các nhà dưỡng lão, các tổ chức xã hội thuộc ngành nghề chăm sóc sức khỏe, trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của quân đội;
  • Ngoài ra, với trình độ tiếng Anh đạt TOIEC ≥ 450, các cử nhân điều dưỡng có thể làm việc tại các bệnh viện của nước ngoài tại Việt Nam và ở nước ngoài.

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
    Điều dưỡng cơ sở 1  
  Chăm sóc sức khỏe trẻ em
  Chăm sóc sức khỏe phụ nữ ngoài thời kỳ thai nghén
  Điều dưỡng cấp cứu Sản phụ khoa (Lý thuyết)
  Chăm sóc sức khỏe bà mẹ sản thường (Lý thuyết)
  Chăm sóc sức khỏe bà mẹ sản khó (Lý thuyết)
  Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trong chuyển dạ (Lý thuyết)
  Chăm sóc sức khỏe bà mẹ hậu sản và trẻ sơ sinh (Lý thuyết)
  Thai sản và bệnh lý bà mẹ
  Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
  Quản lý điều dưỡng
  Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh
  Tổ chức Y tế
  Dinh dưỡng - tiết chế
  Sức khỏe - Môi trường
  Y học cổ truyền
  Điều dưỡng cơ sở 2
  Điều dưỡng cấp cứu Sản phụ khoa (Thực hành)
  Chăm sóc sức khỏe bà mẹ sản thường (Thực hành)
  Chăm sóc sức khỏe bà mẹ sản khó (Thực hành)
  Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trong chuyển dạ (Thực hành)
  Chăm sóc sức khỏe bà mẹ hậu sản và trẻ sơ sinh (Thực hành)