Điều dưỡng đa khoa (Đại học)

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Người điều dưỡng có đủ năng lực thực hành nghề nghiệp theo Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 21/04/2012 gồm 25 tiêu chuẩn năng lực thực hành điều dưỡng cần thiết trong ba lĩnh vực: Năng lực thực hành chăm sóc gồm các tiêu chuẩn từ 1 đến 15, Năng lực quản lý chăm sóc và phát triển nghề nghiệp từ tiêu chuẩn 16 đến tiêu chuẩn 23, Năng lực hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệptừ tiêu chuẩn 24 đến tiêu chuẩn 25.
 • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và nâng cao trong chăm sóc sức khỏengười lớn bệnh nội khoa, người lớn bênh ngoại khoa, chăm sóc sức khỏe trẻ em, phụ nữ bà mẹ và gia đình.
 • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và nâng cao trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và nâng cao trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
 • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và nâng cao chăm sóc người bệnh truyền nhiễm.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển thăng tiến sau 3 năm
 • Điều dưỡng viên thực hiện thông thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và một số chuyên khoa.
 • Có khả năng giao tiếp hiệu quả đối với bệnh nhân, gia đìnhvà cộng đồng
 • Tư vấn phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 • Điều dưỡng viên trưởng ca, trưởng nhóm, trưởng khoa, có khả năng tổ chức quản lý hoạt động trong hệ thống điều dưỡng, điều hành các hoạt động điều dưỡng tại các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, cơ sở

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

Nâng cao kỹ năng Nâng cao trình độ
 • Tiếp tục phát triển, hoàn thiện, thành thạo các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp: quản lý lãnh đạo điều dưỡng, làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học, giao tiếp bằng tiếng Anh, sử dụng tin học trong công việc.
 • Tiếp tục rèn luyên nâng cao kỹ năng tay nghề điều dưỡng ở các chuyên khoa hệ Ngoại, hệ Nội, Cấp cứu,Hồi sức tích cực, Mắt, Răng hàm mặt. Tai-mũi-Họng.
 • Phát triển lĩnh vực được phân công công tác để trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp và nhu cầu của xã hội.
 • Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.
 • Có thể tiếp tục học tập theo hệ thống thực hành như chuyên khoa I và chuyên khoa II điều dưỡng (Bộ Y tế VN).

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Điều dưỡng đa khoa MN34001 Điều dưỡng cơ sở 1
 • Thực hành thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
 • Thực hiện thành thạo lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân hợp lý theo các chuyên ngành Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Cấp cứu và Hồi sức tích cực.
MN34002 Điều dưỡng cơ sở 2
MN33003 Triệu chứng học Nội khoa
MN34004 CSSK người lớn bệnh nội khoa 1+2 (LT)
MN33006 Triệu chứng học Ngoại khoa
MN34007 CSSK người lớn bệnh ngoại khoa 1+2 (LT)

MN32009

Triệu chứng học Nhi khoa
MN32012 CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình (LT)
MN32014 Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực (LT)
MN32010 CSSK trẻ em (LT)
MN32016 Quản lý Điều dưỡng
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng MN32018 Dịch tể học
 • Thực hiện thành thạo lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.
 • Thực hiện thành thạo lập kế hoạch giáo dục tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh và chăm sóc nâng cao sức khỏe cho người dân trong cộng đồng.
MN32020 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
MN32017 Pháp luật-TCYT
MN32019 Sức khỏe-Môi trường
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi MN31022 CSSK người tâm thần (LT)  
MN31023 CSSK người cao tuổi (LT)
Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm MN32026 CSSK người bệnh truyền nhiễm (LT)
 • Thực hiện thành thạo lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe người bệnh bệnh truyền nhiễm.